Stacje transformatorowe

Oferujemy stacje transformatorowe w obudowach kontenerowych zarówno betonowych jak i metalowych. 
Oferujemy stacje z obsługą zewnętrzną, wewnętrznym korytarzem obsługi oraz złącza kablowe SN

Stacje w obudowach metalowych typu TSM
Stacje TSM są stacjami wykonanymi w obudowie metalowej dedykowanymi do użytku przy odnawialnych źródłach energii jak farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne.
Stacja wykonana jest ze spawanej klatkowej konstrukcji i wypełniona płytami warstwowymi z wypełnieniem zależnym od przeznaczenia stacji. Standardowa konstrukcja przewiduje możliwośd montażu transformatora do 1250 kVA bez użycia wentylacji mechanicznej. Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania stacji dla transformatorów o większych mocach. Stacje w obudowach metalowych dzięki swej niskiej wadze idealnie nadają się jako stacje dla OZE, gdzie często jest utrudniony dojazd dla ciężkich samochodów.Stacja w obudowie metalowej z obsługą wewnętrzną
 
Typoszereg tych stacji pozwala na budowę ich zarówno z obsługą zewnętrzną TSMz jak i również z korytarzem wewnętrznym obsługi TSMw.
Istnieją dwie wersje posadowienia stacji: bezpośrednio na zagęszczonym gruncie jak i na fundamencie betonowym, na bloczkach typu F1 lub na fundamencie typu H.
 
 
Zalety:
1. Swobodny dostęp do rozdzielnic nn i SN
2. Szczelna, metalowa misa olejowa będąca integralną częścią kontenera lub jako część fundamentu betonowego
3. Krótki czas montażu na obiekcie
4. Bardzo duże możliwości konfiguracji rozdzielnic zarówno niskiego jak i średniego napięcia
5. Zdecydowanie mniejsze koszty transportu oraz instalacji na obiekcie niż stacji w obudowie betonowej
6. Bardzo mała waga
 
 
Stacja TSMz/OZE/160-400
 
 
 
Dane techniczne:
Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
-długość całkowita – 2700 mm
-szerokość całkowita – 2400 mm
-wysokość całkowita nie przekraczająca 2800 mm
Stacja wykonana jako stacja z obsługą zewnętrzną, z wydzielonymi przedziałami: SN, nn oraz transformatorowym. Wentylacja komory transformatora grawitacyjna
-maksymalna moc zainstalowanego transformatora - 400 kVA
Stacja przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
 
1. Na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierającej pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny
2. Temperatura otoczenia
a. Szczytowa krótkotrwała +45oC
b. Najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
c. Najniższa długotrwała -30oC
3. Największa wilgotność względna powietrza - 100% przy +25oC
4. Dodatkowe warunki klimatyczne:
a. Deszcz, śnieg, szadź
b. Oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
c. Ciśnienie wiatru do 700 Pa
5. Napięcie po stronie SN – 24 kV
6. Napięcie po stronie nn – 400/500 V
7. Stopień ochrony IP 23D – komora transformatora
8. Stopień ochrony IP 43 – pozostała część stacji
 
Stacja TSMz/OZE/630-1250
 
 
Dane techniczne:
Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
-długość całkowita – 3000 mm
-szerokość całkowita – 2400 mm
-wysokość całkowita nie przekraczająca 2800 mm
Stacja wykonana jako stacja z obsługą zewnętrzną, z wydzielonymi przedziałami: SN, nn oraz transformatorowym. Wentylacja komory transformatora grawitacyjna
-maksymalna moc zainstalowanego transformatora - 1250 kVA
Stacja przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
1. Na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierającej pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny
2. Temperatura otoczenia
a. Szczytowa krótkotrwała +45oC
b. Najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
c. Najniższa długotrwała -30oC
3. Największa wilgotność względna powietrza - 100% przy +25oC
4. Dodatkowe warunki klimatyczne:
a. Deszcz, śnieg, szadź
b. Oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
c. Ciśnienie wiatru do 700 Pa
5. Napięcie po stronie SN – 24 kV
6. Napięcie po stronie nn – 400/500 V
7. Stopieo ochrony IP 23D – komora transformatora
8. Stopieo ochrony IP 43 – pozostała część stacji
 
 
Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi
Stacja TSMw/OZE/250-2500
 
Dane techniczne:
Obudowa – kontener metalowy, wyposażony w szczelną misę olejową o wymiarach:
-długość całkowita – 3000-6000 mm
-szerokość całkowita – 2400-3200 mm
-wysokość całkowita 2800 – 3000 mm
Stacje wykonana jako stacja z obsługą wewnętrzną, z wydzielonymi przedziałami: SN, nn oraz transformatorowym. Wentylacja komory transformatora grawitacyjna lub wymuszona, zależnie od mocy transformatora. Dla transformatorów o mocy do 1000 kVa nie wymaga się wentylacji wymuszonej.
Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi można wykonywać do bardzo dużych mocy. Stacje są szyte na miarę, zależnie od potrzeb projektowych. Można składać stacje z kilku kontenerów zarówno w poziomie jak i piętrowo.
Stacje przeznaczona jest do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego i jest przystosowana do instalowania w poniższych warunkach środowiskowych:
1. Na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierającej pyłów oraz gazów chemicznie czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny
2. Temperatura otoczenia
a. Szczytowa krótkotrwała +45oC
b. Najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
c. Najniższa długotrwała -30oC
3. Największa wilgotność względna powietrza - 100% przy +25oC
4. Dodatkowe warunki klimatyczne:
a. Deszcz, śnieg, szadź
b. Oblodzenie o grubości warstwy lodu 5 mm
c. Ciśnienie wiatru do 700 Pa
5. Napięcie po stronie SN – 24 kV
6. Napięcie po stronie nn – 400/500 V
7. Stopień ochrony IP 23D – komora transformatora
8. Stopień ochrony IP 43 – pozostała część stacji
 
 

Elenco Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7
28-300 Jędrzejów

NIP: 656 233 75 06, REGON: 381998546, KRS: 0000761536 BDO: 000377708

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 38 10 116 / biuro@elenco.pl

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane