Konserwacja baterii fotowoltaicznych

Styczeń 20, 2021

Baterie fotowoltaiczne różnią się swoimi właściwościami od tych powszechnie używanych. W instalacjach fotowoltaicznych to elementy zapewniające ciągłość przesyłania energii elektrycznej. Są to akumulatory z regulatorem ładowania, pracujące w trybie buforowym. Podstawowym zadaniem akumulatorów jest kompensowanie braków dostarczanej energii elektrycznej z głównego źródła do odbiorów. Wynika to z faktu, że więcej energii zużywanej jest wieczorem, a otrzymywanej w południe. Na czym polega konserwacja baterii fotowoltaicznych? O tym w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury.

Od czego zależy prawidłowa praca baterii fotowoltaicznej?

Jak powszechnie wiadomo instalacje fotowoltaiczne mają za zadanie zamienić energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, używaną do obsługi wielu urządzeń w domu oraz w biurze. Aby było to możliwe niezbędny jest między innymi prawidłowy dobór akumulatora oraz kontrolera ładowania, odpowiedzialnego za monitorowanie zarówno prawidłowego ładowania, jak i stopnia rozładowania akumulatora. Wynika to z faktu, że akumulatory umożliwiają gromadzenie i przechowywanie energii.

Na czym polega konserwacja baterii fotowoltaicznych?

Warto podkreślić, że właściwy montaż oraz czynności serwisowe mają bezpośredni wpływ na trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji akumulatora. Przed jego uruchomieniem konieczne jest sprawdzenie wszystkich ogniw pod względem zgodności numeru fabrycznego, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, prawidłowego wykonania połączeń oraz właściwej polaryzacji. Należy prawidłowo dokręcić śruby odpowiedzialne za połączenia międzyogniwowe. Baterie, po wcześniejszym wyłączeniu urządzenia ładującego, łączy się z instalacją prądu stałego.

Sprawdzamy prawidłowości podłączenia bieguna baterii względem odpowiedniego zacisku regulatora ładowania. Ponadto bardzo ważne są czynności kontrolne akumulatorów - nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Wówczas dokonuje się pomiaru i analizy: napięcia baterii, ogniw, temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury powierzchni zewnętrznej. Stwierdzając różnicę napięcia poszczególnych ogniw od średniej wartości napięcia ładowania konserwującego o +0,2 V lub o -0,1 V, wzywamy serwis. Poza tym raz do roku:

- sprawdzamy i rejestrujemy napięcie oraz temperaturę powierzchni wszystkich ogniw baterii,

- weryfikujemy stan połączenia i dokręcenia złączy śrubowych z uwzględnieniem odpowiedniego momentu,

- sprawdzamy wentylację w pomieszczeniu,

- czyścimy baterie wilgotną ścierką.

Warto pamiętać, że czynności konserwacyjne pełnią funkcję informacyjną, ale również zapewniają poczucie bezpieczeństwa, mogą przyczynić się do przedłużenia żywotności baterii oraz całej instalacji fotowoltaicznej.

Wróć